../_images/cover_page.jpg

พิธีกรรม

หนังสือ พิธีกรรม แต่งโดย นายแปลก สนธิรักษ์ เล่มนี้ถอดเนื้อหาให้เป็น Full Text เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากต้นฉบับที่ตีพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจ คุณป้าชม ศุขเจริญ ที่เผยแพร่ใน Internet Archive

หนังสือเล่มนี้เป็นการทดลองถอดเนื้อหาให้เป็น Full Text ด้วยเทคโนโลยีถอดเนื้อหาจากภาพถ่ายที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่า Full Text ที่เผยแพร่อยู่ที่ Internet Archive ในขณะจัดทำไฟล์ของหนังสือเล่มนี้

สารบัญ