วันเผา

การเผาศพ ข้างขึ้นห้ามเผาคู่ ข้างแรมห้ามเผาคี่เพราะถือว่าเป็นอัปมงคล เรียกว่า ผีเผาคน ต้องเป็นข้างขึ้นเผาคี่ข้างแรมเผาคู่ เรียกว่าคนเผาผี การนับข้างขึ้นนับ ๑ ถึง ๑๕ การนับข้างแรมนับ ๑๖ ถึง ๓๐ เป็นอันว่าแรม ๑ ค่ำ เป็นเลข ๑๖ กลายเป็นวันคู่ แรม ๒ ค่ำ เป็นเลข ๑๗ กลายเป็นวันคี่ การเผาในวันคู่ของข้างแรมเท่ากับเป็นวันดีเหมือนกัน เพื่อให้จำง่าย จึงพูดว่า ข้างขึ้นเผาคี่ ข้างแรมเผาคู่

อธิบายปัญหาธรรมว่า ที่ให้เผาแต่ในวันคี่ก็เพราะความตายเป็นของเฉพาะตัว จะให้ผู้อื่นตายแทนไม่ได้ ดังที่พูดกันว่า "มาคนเดียวไปคนเดียว" นอกจากนี้ยังห้ามเผาในวันศุกร์ วันพฤหัสบดี และวันพระ เพราะถือว่าวันศุกร์เป็นวันมงคลเป็นวันดี ชื่อบอกว่า สุข ไม่ควรทำให้เป็นทุกข์ เป็นอัปมงคลไป และถือว่า "เผาผีวันศุกร์ให้ทุกข์แก่ญาติ" ที่จริงเห็นจะเป็นเพราะสัปเหร่อเขาหยุดงานในวันศุกร์ ถ้าจะเผา ก็คงไม่มีใครเผาให้ วันพฤหัสบดีเป็นวันครู ไม่ควรเผา วันพระเป็นวันที่ต้องรักษาศีล ถ้าเผาในวันนั้นเกรงว่าจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในศพหรืออยู่ตามที่เผาต้องเสียชีวิตไป แต่เดี๋ยวนี้ ไม่ค่อยจะถือกันแล้วถือเสียว่าเผาวันไหนได้ทั้งนั้น ขอให้สะดวกก็แล้วกัน