พิธีส่งตัว

การส่งตัวเจ้าสาวนั้น แต่โบราณมาได้มีประเพณีอย่างหนึ่ง คือเมื่อ ถึงวันฤกษ์จะส่งตัว บิดามารดาก็สั่งสอนบุตรสาวให้มีคารวะนบนอบยำเกรง เจ้าบ่าว แล้วให้เฒ่าแก่ ๒ คน ๓ คน พาเจ้าสาวไปส่งเจ้าบ่าวที่เรือนหอ เฒ่าแก่ให้เจ้าสาวกราบเจ้าบ่าว แล้วคลานเลยเข้าไปอยู่ในม่าน เจ้าบ่าวก็ เคารพไหว้เฒ่าแก่เป็นคำนับแล้ว เฒ่าแก่ให้เจ้าบ่าวยื่นมือเข้าไปในม่าน ให้ เจ้าสาวยื่นมือมาจับเกี่ยวกันไว้ แสดงความหมายว่าได้ยอมยกทั้งสองให้เป็น คู่สิทธิ์ขาดแก่กัน แล้วเฒ่าแก่สอนให้เจ้าสาวกราบหมอนเจ้าบ่าวก่อน แล้ว จึงนอนลงในที่ของเจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าว เพื่อจะให้เป็นเคล็ดให้เจ้าบ่าวมีความ ยำเกรงเจ้าสาว แล้วสอนเจ้าสาวว่า เมื่อเวลาจะนอนพร้อมกัน ให้กราบเท้า เจ้าบ่าวก่อนทุกวัน จะได้เป็นศรีแก่ตนมีความเจริญไปภายหน้า เสร็จการ สั่งสอนกันแล้ว เฒ่าแก่ก็ออกไปนั่งพูดกับเจ้าบ่าว พูดจาฝากฝังเจ้าสาวยัง เป็นเด็กเล็กไม่รู้อะไร ให้เจ้าบ่าวสั่งสอนไปตามชอบใจเถิด เสร็จแล้วเฒ่าแก่ ก็ลาเจ้าบ่าวออกไปข้างนอก แต่ลักษณะที่ทำกันโดยมากนั้น ในกลางคืน วันที่รดน้ำนั้นเอง พอบิดามารดาสั่งสอนเจ้าสาวแล้ว บิดามารดาหรือเฒ่าแก่ ก็พาเจ้าสาวไปส่งให้เจ้าบ่าวที่ในเรือนหอ ไม่ได้ทำพิธีเกี่ยวก้อยกันอย่าง โบราณ

หน้าที่สามี

๑. ยกย่องภรรยา

๒. ไม่ดูหมิ่นภรรยา

๓. ไม่นอกใจภรรยา

๔. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยา

๕. ให้เครื่องแต่งตัว

หน้าที่ภรรยา

๑. การจัดงานดี

๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงสามี

๓. ไม่นอกใจ

๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้

๕. ขยันไม่เกียจคร้านทำงานบ้าน