สวดหน้าไฟ

เวลาเผา นิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม อธิบายว่าเพื่อ ให้เกิดมรณสติ คือนึกว่า เกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดา