การนิมนต์พระ

การนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ อย่างน้อยมักนิมนต์ ๕ รูป ๘ รูป ๙ รูป ทั้งนี้เพราะหวังได้คู่ คือเป็นคู่กับพระพุทธไม่นิยมคี่ แต่ประเพณีหลวงนิยมนิมนต์พระสงฆ์เต็มตามจำนวนคู่เลยทีเดียว คือ ๖ รูป ๘ รูป ๑๐ รูป การไปนิมนต์พระสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาต อย่าระบุชื่ออาหาร (โภชนะ๕ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ) ถ้าระบุชื่อ พระท่านจะรับ นิมนต์ไม่ได้ เพราะเป็นการผิดวินัย ฉะนั้น จึงมีสมณโวหารนิยมสำหรับ นิมนต์พระว่า "นิมนต์รับอาหารบิณฑบาตเช้าหรือเพล"

ขณะเมื่อพระสงฆ์เข้าไปในบ้านเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ขณะที่ถึงบ้าน คฤหัสถ์จะต้องคอยล้างเท้าให้พระ แล้วมีคนเช็ดเท้าอีกด้วยทั้งนี้ถ้าปล่อยให้ พระล้างเองย่อมเป็นการผิดวินัย น้ำมีตัวสัตว์พระทำไม่ได้ ต้องมีเครื่อง กรองน้ำเป็นการลำบากแก่ท่าน ที่ให้เช็ดเท้าก็เพื่อว่า เมื่อมีเท้าเปียกชุ่มก็ จะขึ้นเหยียบบนอาสนะไม่ได้ จึงมีประเพณีนิยมกันอย่างนี้