ปลูกเรือนหอ

เมื่อหมั้นกันเสร็จแล้ว จึงกำหนด วัน เดือน ที่จะทำการมงคลต่อไป ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสร้าง เรือนหอ ที่เรียกกันว่าเรือนหอนั้นก็คือเรือนจะเป็น ที่อยู่ของชายหญิงซึ่งจะทำการมงคลสมรสด้วยกัน ผู้ปกครองฝ่ายชายต้องปลูก เรือนหอที่บ้านฝ่ายหญิง ให้แล้วเสร็จก่อนวันทำการวิวาหมงคล บางที่ผู้ ปกครองของฝ่ายหญิงยอมยกเรือนที่มีอยู่แล้วให้เป็นเรือนหอ คิดเอาราคา แก่ชายพอสมควร โดยไม่ต้องสร้างใหม่ให้ลำบากก็มี การปลูกเรือนหอ ประเพณีโบราณฝ่ายเจ้าสาวต้องเลี้ยงดูคนที่มาทำงาน การปลูกเรือนหอเป็น หน้าที่ของชาย ส่วนเครื่องเรือนตลอดจนที่นอนหมอนมุ้งเป็นของหญิงจัดหา