การโยงสายสิญจน์

การทำบุญโดยมากมักมีด้ายสายสิญจน์ ประเพณีนี้นับถือเนื่องมาจาก ศาสนาพราหมณ์ เกี่ยวกับพวกเวทมนตร์ ในพระพุทธศาสนาของเราอนุโลม ตามให้ใช้ได้ สายสิญจน์นี้เขาโยงถึงรั้วบ้าน และวงเข้ามาทางพระพุทธ ที่ตั้งไว้สำหรับสักการบูชาและวงฐานพระพุทธด้วย หมายความว่าพระพุทธ ก็สวดมนต์ด้วย ต่อมาก็วงบาตรน้ำมนต์ ระวังบาตรน้ำมนต์ บางทีไม่มีน้ำ บาตรน้ำมนต์ควรตั้งใกล้พระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าทางขวามือ บางคนไม่รู้ เอาบาตรน้ำมนต์ ไปตั้งไว้เสียห่างถึงบนโต๊ะหน้าพระพุทธรูปที่เคียง เทียนน้ำ มนต์ต้องใช้เทียนอย่างดีหนักบาทหนึ่งเป็นอย่างน้อย ไส้เทียนควรทำใหญ่ พอควร เวลาจุดจะได้ไม่ดับง่าย เพราะถ้าจุดแล้วดับก่อนที่พระท่านจะดับ เอง ถือว่าไม่เป็นมงคล เทียนน้ำมนต์เมื่อพระสวดถึงบท อเสวนา จ พาลาน... ให้เจ้าภาพจุดเทียนเอง เมื่อท่านสวดถึงบทว่า ขีณ์ ปุรณ์... พระเถระผู้เป็นหัวหน้าก็เริ่มหยดเทียนน้ำมนต์ และเมื่อถึงบทว่า นิพพานุติ ธีรายถายมุปสัมปทา (กัปปเทียนตรง นิพ...) ท่านก็จุดเทียนดับลงในบาตรน้ำ มนต์ และเมื่อท่านดับแล้วเทียนนั้นห้ามจุดอีกเป็นอันขาด ถือกันว่าเป็น การเสนียดจัญไร และสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งหมดเลย