ทำบุญอายุ

ทำบุญอายุ การทำบุญอายุมักนิยมทำกันในเมื่ออายุ ๒๕ ปี ซึ่งเรียก ว่าเบญจเพส คำว่าเบญจเพส ก็แปลว่า ๒๕ นั่น เขาถือกันว่าตอนนี้เป็นตอน สำคัญ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะย่างขึ้นสู่ภาวะผู้ใหญ่ ตั้งตนให้เป็นหลักเป็น ฐาน ถ้าดีก็ดีกันในตอนนี้ ถ้าเอาดีกันไม่ได้ในตอนนี้ก็เสียคน ด้วยเหตุนี้จึง มีการทำบุญกันในเมื่ออายุ ๒๕ เพื่อส่งให้เจริญงอกงามต่อไป ต่อจากนั้นก็ทำ ในเมื่ออายุ ๕๐ หรือ ๖๐ อีกครั้งหนึ่ง เพราะถือกันว่าตอนนี้อายุย่างเข้ากึ่ง หนึ่งแล้ว และเจริญมากที่สุดแล้ว ต่อนั้นไปร่างกายก็จะมีแต่ทรุดโทรมลง ทุกวัน การทำบุญในเมื่ออายุปูนนี้จึงเป็นการทำโดยไม่ประมาท เพราะร่าง กายเสื่อมลงไป ๆ จะสิ้นเมื่อใดก็ไม่รู้ จึงควรทำบุญไว้ เพื่อเป็นประกันใน เมื่อจวนจะหมดลม จะได้นึกว่าได้ทำดีไว้มากแล้ว ถึงตายก็ตายอย่างสบายเขา ถือกันมาอย่างนี้

อนึ่ง การทำบุญอายุนี้ บางที่ก็ทำกันในเมื่อมีอายุครบ ๒ รอบ ๓ รอบ ๔ รอบ ไปจนถึง ๕-๖ รอบ รอบหนึ่งมี ๑๒ ปี ถ้าบรรจบปีเกิดในรอบไหน ก็ทำในรอบนั้น บางทีก็ทำบุญในเมื่อมีอายุเท่ากับอายุครั้งสุดท้ายของผู้ที่เคารพ นับถือ เพราะเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงผู้นั้นและเตือนใจไม่ให้ประมาท ด้วย วิธีทำก็เช่นเดียวกับทำบุญวันเกิด