การจับพัด

เวลาซัดบังสุกุล ต้องจับผ้าด้วยมือขวาหงายมือ จับพัดด้วยมือซ้าย แต่เวลาอนุโมทนาต้องจับพัดด้วยมือขวา อันนี้ขอให้พระและสามเณรพึงสังวร ระวัง มักผิดพลาดกันอยู่เสมอ การผิดพลาดในสังคมบ่งถึงเราขาดการอบรม น่าอายเขาเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง การจับพัดในงานมงคลทั่วไปนั้น จับด้วยมือขวา จับแค่นมพัด ต่ำจากใบพัดประมาณ ๕ นิ้วมือ และการตั้งพัดนั้น พึงระวัง ให้จงมาก ให้ด้ามพัดอยู่ในระหว่างกึ่งกลางเข่าทั้งสอง และอย่าตั้งให้มีเสียง ดัง และให้พัดตั้งตรง ๆ ด้วย การทำบุญให้ศพ นิยมกันดังนี้คือ ๘ วัน คราวหนึ่ง ๕๐ วันคราวหนึ่ง ๑๐๐ วันคราวหนึ่ง