กิจเบื้องต้น

กิจเบื้องต้นก่อนที่จะถึงพิธีการทำบุญ ควรแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย เพื่อรับรองพระสงฆ์ และแขกผู้มาในงาน และรับพระพุทธ พระธรรมด้วย คือ เชิญพระพุทธรูปมาบูชา อาราธนาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หรือ แสดงธรรม