พิธีปูที่นอน

ฝ่ายเฒ่าแก่เจ้าสาวก็จัดเสื้อหมอนที่นอนม่านมุ้งเครื่องเรือนเข้าไปปู ตกแต่งพร้อมแล้ว เชิญให้ท่านผู้ใหญ่ที่มีตระกูลทั้งสามีภรรยาซึ่งมีความเจริญ ด้วยกันเข้าไปปูที่นอน เอาฟักเขียวผลหนึ่ง หม้อใหม่ใส่น้ำหม้อหนึ่ง พาน ถั่วงาที่เหลือจากเคล้าทุนสินพานหนึ่ง เข้าไปวางไว้ข้างที่นอน เป็นวิธีที่ ท่านผู้ใหญ่จะให้พรแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ทำการมงคลสมรสกันให้มีผลคือน้ำใจ บริสุทธิ์สะอาดอยู่เย็นเป็นสุข ให้มีน้ำใจรักกันหนักหน่วงดุจศิลา ถั่วงานั้น เพื่อจะเสี่ยงว่า ถ้าทั้ง ๒ จะมีความเจริญถาวรไปภายหน้าขอให้ถั่วงางอกงาม บริบูรณ์

เฒ่าแก่ทั้ง ๒ วางหมอนหนุนศีรษะเรียงหญิงให้นอนซ้าย ชายให้นอน ขวาตามคำโบราณ ทั้งสองเฒ่าแก่ผัวเมียนอนก่อนพอเป็นพิธี แล้วให้ศีลให้ พรตามสมควร

การส่งตัวเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวที่เรือนหอนั้น ต้องหาฤกษ์อีกครั้งหนึ่ง ตามตำราที่เรียกว่า วันเรียงหมอน ได้ฤกษ์เมื่อใดบิดามารดาจึงจะส่งตัว เจ้าสาวให้เจ้าบ่าว บางทีเจ้าบ่าวต้องนอนเฝ้าหออยู่คนเดียวหลายวัน บางที ฤกษ์ส่งตัวเจ้าสาวกับฤกษ์ทำการมงคลรวมวันเดียวกันในวันนั้น บิดามารดา หรือเฒ่าแก่ก็นำเจ้าสาวมาส่งให้แก่เจ้าบ่าวที่เรือนหอ ในเวลายามหนึ่งหรือ ยามเศษ