พิธีรดน้ำ

ครั้นเวลาเย็นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เจ้าบ่าวฟังสวดมนต์แต่ผู้ เดียว เจ้าสาวไม่ได้มาฟังสวดมนต์พร้อมกัน การสวดมนต์ในชั้นหลังมา เปลี่ยนเป็นทำบุญขึ้นเรือนใหม่หาได้ ให้พระสงฆ์สวดมงคล หรือสาคน้ำดังแต่ ก่อนไม่ ครั้นพระสงฆ์สวดจบแล้วก็พักรออยู่พอสมควร ครั้นถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องทั้งฝ่าย ซึ่งได้เชิญมารดน้ำพร้อมกันแล้ว ข้างเจ้าสาวก็จัดที่ รดน้ำ มีเตียงปู่เสื่ออ่อนปูพรมน้ำมันตามสมควร มีม่านกั้นบังให้เจ้าบ่าวเข้า ไปอยู่ในที่นั้นก่อน แล้วเฒ่าแก่พาเจ้าสาวออกมานั่งข้างซ้าย ท่านผู้ใหญ่หยิบ มงคลคู่ซึ่งพระสงฆ์ทำไว้มาสวมศีรษะทั้งสองเคียงกัน หมอบก้มหน้าอยู่ ท่าน ผู้มีบรรดาศักดิ์และบิดามารดาญาติทั้ง ๒ ฝ่ายพร้อมกันรดน้ำพระพุทธมนต์ ด้วยสังข์ และขันสัมฤทธิ์ให้พร ถ้าผู้ใหญ่ก็รดที่ศีรษะผู้น้อยรดที่มือ พระสงฆ์ สวด ชยนฺโต แต่บางแห่งก็ให้พระสงฆ์กลับวัดเสียก่อนจึงรดน้ำ

พระสงฆ์ที่สวดในการมงคลสมรสนั้นมีวิธีนิมนต์พระสงฆ์เป็นคู่คือ ๘ รูป ๑๐ รูป ๑๒ รูป ๑๔ รูป ฝ่ายชายนิมนต์กึ่งหนึ่ง หญิงนิมนต์กึ่งหนึ่ง ครั้นรดน้ำเสร็จแล้ว เจ้าบ่าวออกมาผลัดผ้านุ่งมีเงินขอดชายผ้านุ่งไว้ตามสมควร ผ้านุ่งที่ผลัดนั้นเด็กฝ่ายเจ้าสาวต้องมารับไปซักตากเก็บไว้ เงินนั้นเป็นของเด็ก ถ้าไม่มีเงินขอดผ้าไว้ ผ้าที่เด็กรับไปก็ไม่ต้องคืนให้เจ้าบ่าว ให้เป็นรางวัลแก่เด็กไป