พิธีสู่ขอ

เมื่อบิดามารดาเห็นว่า บุตรชายของตนได้บวชเรียนแล้ว สมควร จะแต่งงานมงคลได้ จึงสืบหาหญิงที่คู่ควรกับตระกูลของตนมาเป็นสะใภ้ เมื่อ หาได้ถูกใจแล้ว ก็หาผู้ใหญ่ที่มีอายุเป็นเถ้าแก่ไปพูดจาทาบทามกับบิดามารดา ญาติฝ่ายหญิงนั้นเป็นการเงียบ ๆ ก่อน ดูท่าที่ว่าจะยอมยกให้หรือไม่ ฝ่ายบิดา มารดาญาติหญิงถึงจะเต็มใจอยากยกบุตรหลานสาวให้ ก็มักต้องขอวันเดือนปี ผู้ชายมาให้โหรตรวจดูชาตาราศีกับบุตรหลานสาว ว่าจะสมควรทำการมงคล ด้วยกันได้หรือไม่ การที่ขอให้หมอดูชาตาเสียก่อนนี้ เป็นอุบายที่ดีอย่างหนึ่ง คือถ้ามีความรังเกียจในตัวชาย หรือในตระกูลชาย แต่ไม่อยากจะยกเหตุ รังเกียจมาอ้างให้ขัดใจกัน ก็อาจจะบอกได้แต่ว่า ชาตาไม่ต้องกัน ถ้าขืนให้ แต่งงานกันก็จะเกิดภัยอันตราย บางที่จะเป็นด้วยเหตุนี้ จึงชอบประพฤติกัน โดยมาก บางรายถ้าทั้งสองฝ่ายรักใคร่สนิทสนมกันมาก่อน ก็ไม่ต้องขอวัน เดือนปี ยินดียกให้เลยก็มี และเรียก ทองหมั้นสินสอด