แปรรูป

การแปรรูปนั้น ครั้งแรกทำรูปกองกระดูกนั้นให้เป็นรูปคนนอนหงายหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกสมมติว่าตาย แล้วนิมนต์พระมาชักบังสุกุล ตายเสร็จแล้วลบรูปเดิมเสียทำรูปขึ้นใหม่ ให้เป็นรูปคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกสมมติว่าเกิด บางรายเจ้าภาพเอาแก้วแหวนเงินทองโปรยลงบนกระดูกแล้วประพรมด้วยของหอมอีกทีหนึ่ง แล้วจึงนิมนต์พระชักบังสุกุลเป็น