เซ่นศพ

ระหว่าง ๓ วัน นับตั้งแต่วันตาย ต้องจัดหาข้าวน้ำใส่สำรับมาตั้งไว้ ข้างโลงวันละสองเวลา คือเช้าและเย็นเป็นการเซ่นศพ เวลาจะเซ่นให้เคาะ โลง ๓ ครั้ง บอกศพให้รับประทานอาหาร ถ้าผู้ตายเป็นพ่อบอกว่า "พ่อกิน ข้าว" บอกดังนี้ทุกคราวไป ตั้งอาหารเช่นราวชั่วโมงหนึ่งจึงยกกลับ การ เซ่นศพนี้ถือว่า "สิ่งใดมีอยู่ ก็ย่อมคงอยู่ และจะมีอยู่ต่อไป" ผู้ตายขณะ เป็นเคยกินอย่างใด เมื่อตายไปก็เคยกินอย่างนั้น นี้เป็นคติไสยศาสตร์