ทำบุญบ้าน

ทำบุญบ้าน การทำบุญบ้านเขามักทำกันเมื่อปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้าน ใหม่ หรือบ้านที่จวนพินาศด้วยอัคคีภัย โจรภัย หรือภัยอื่น ๆ แต่มันคงอยู่ ได้ ไม่เป็นไร หรือบ้านที่ตั้งมานานแล้ว ดังนี้ ทำบุญเพื่อประสงค์สวัสดิมงคล ให้สิ่งร้ายออกไป ให้มีความสุขความเจริญแก่บ้าน วิธีทำก็มีการสวดมนต์เลี้ยง พระและด้ายสายสิญจน์วงรอบบ้านเพื่อให้มงคลที่เกิดจากพระสวดแล่นไปโดย รอบ และมีหม้อน้ำมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์จบก็นิยมให้ท่านประพรมให้ทั่ว บริเวณบ้าน ดังนี้เป็นพิธีมาแต่ครั้งพุทธกาล ถือว่าไล่อุบาทว์จัญไรให้หมด ไป ให้มีแต่ความเจริญ.