ตั้งศพ

เมื่อบรรจุศพลงในโลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะตั้งศพนั้นไว้ที่บ้านเพื่อ บำเพ็ญกุศลก็ดี จะเอาไปตั้งก่ออิฐถือปูนไว้ หรือจะฝังก็ดี ตลอดจนตั้งบน เชิงตะกอนเพื่อเผา ถือกันว่าต้องหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันตกเสมอ ทั้งนี้ ถือเป็นประเพณีสืบมาโดยมีเรื่องเล่าว่า "เมื่อครั้งพระอิศวรทำพิธีโกนจุก พระขิเนต (เห็นจะเป็นพระพิฆเนศ) ไม่ได้เชิญพระอังคารให้ไปร่วมพิธี พระอังคารโกรธบันดาลให้มีดมาตัดศีรษะพระขิเนตไปทิ้งในแม่น้ำ พระอิศวร จึงได้ใช้พระเพชฉลูกรรม์ (เห็นจะเป็นพระวิศวกรรม) ไปเอาศีรษะมนุษย์ หรือเดียรัจฉาน ที่นอนหันศีรษะไปทางตะวันตกมาต่อ พระเพชฉลูกรรม์ไป พบช้างสองเชือกนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก จึงตัดศีรษะมาถวาย พระขิเนต ๆ จึงมีศีรษะเป็นช้าง" ด้วยเหตุนี้คนเราจึงไม่นอนหันศีรษะไปทาง ทิศตะวันตก แม้แต่ทิศใต้ก็ไม่มีใครนิยมหันศีรษะไป โดยถือกันว่าเป็นเสนียด จัญไร แต่การตั้งศพให้หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกหรือถ้ามีความจำเป็นที่จะ ตั้งศพให้หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกไม่ได้ ก็นิยมหันศีรษะไปทางทิศใต้ ไม่มีตั้งหันศีรษะศพไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเลย