การตั้งเครื่องบูชา

การตั้งเครื่องบูชา สำหรับอาบน้ำศพและมีการทำบุญปากหีบ คือก่อน ศพลงหีบ แต่ชาวบ้านไม่ค่อยได้ทำกัน ต้องมีโต๊ะเครื่องห้าจุดธูปเทียนบูชา เทียน • ธูปอยู่ซ้ายมือพระ ดอกไม้ • อยู่ขวามือพระ (พระนั่ง) ถ้าจะให้ "ศพบูชา" ฟังพระสวดพระเทศน์ ให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนไว้ข้างใน ดอก ไม้ไว้ข้างนอก เวลาจุดต้องจุดเทียนก่อนเพราะเทียนศักดิ์สิทธิ์กว่าธูป นี่เป็น ธรรมเนียม บางคนตั้งไม่ถูก เนื่องด้วยไม่เข้าใจในธรรมเนียม ถ้าเจ้าภาพ บูชาศพ" ต้องตั้งโต๊ะอีกตัวหนึ่งอยู่ในระยะพอควร ห่างศพเล็กน้อย ดอกไม้ อยู่ข้างใน ธูปเทียนอยู่ข้างนอกจุดบูชาศพ การทำบุญศพไม่นิยมด้ายสายสิญจน์ แต่มีภูษาโยงจากศพ (ผ้าทาบโยงจากศพสำหรับบังสุกุล) มาวางไว้บนพานที่ โต๊ะเครื่องห้า เวลาบังสุกุลจึงค่อยคลี่ไปวางข้างหน้าพระ ไม่ต้องประเคน