การถวายไทยธรรม

การที่เราเป็นทายก จะถวายกัปปิยภัณฑ์เป็นเงินทองนั้น ต้องเข้าใจ วิธีถวายจึงจะเป็นผล คือต้องใช้ใบปวารณาถวายแทนปัจจัย ไม่ควรถวายด้วย ตัวเงินทอง