พระสวด

ในระหว่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนี้ เวลากลางคืนมีพระภิกษุ ๔ รูป การให้สะดวกแก่เจ้าภาพ ที่จะถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายใน เวลาเช้าวันรุ่งขึ้น

การมีสวดพระอภิธรรมหน้าศพนั้น ท่านอธิบายว่าสวดเพื่อให้คนที่ยัง เป็นอยู่ฟัง สำหรับจะได้พิจารณาในมรณสติกรรมฐาน ว่าเกิดมาเป็นสังขาร ร่างกายแล้ว ย่อมมีความตายเป็นที่สุด จะได้เป็นเครื่องดับความวิปโยคทุกข์ ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้บรรเทาลง และอีกอย่างหนึ่งการสวดพระอภิธรรมนั้น ถือกันว่าเหมือนได้สร้างพระอภิธรรมฉลอง คุณมารดาตามพระพุทธประเพณี จึงนิยมสวดพระอภิธรรมมากกว่าสวดอย่างอื่น