เดินสามหาบ

เมื่อเผาศพแล้ว วันรุ่งขึ้นเวลาเช้า ก็จัดเครื่องสามหาบไปยังที่เผาศพของสามหาบนั้นก็เปิดเครื่องถวายพระมีหม้อข้าว เชิงกราน และพริก หอม กระเทียม ฯลฯ อยู่ในสาแหรกข้างหนึ่ง สาแหรกอีกข้างหนึ่งมีของคาวหวานและจัดอย่างนี้เหมือนกันทั้งสามหาบ และจัดให้บุตร หลานหรือญาติคนเป็นผู้หาบ ๓ หาบ - เดินเวียนกองฟอนคนละ ๓ รอบ เวลาที่เดินนั้นให้กู่กันด้วย ตามพิธีชาวบ้านเรียกกันว่ารู้ ๆ ๆ คนละ ๓ ครั้ง แล้วจึงนำสามหาบนั้นไปถวายพระ

การทำอย่างนี้เป็นปัญหาธรรมว่า สัตว์โลกต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในภพทั้งสาม การที่กู่เรียกกันนั้นคือเรียกผู้ตายให้ตามมาในทางบุญกุศล