การทำบุญอัฐิ

การทำบุญอัฐิ โดยมากมักนิยมกันในวันเถลิงศก คราวเทศกาลตรุษ- สงกรานต์ เป็นการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย มี ปู่, ย่า, ตา, ยาย และพ่อแม่ เป็นต้น การทำบุญอัฐิมักนิยมทำกันปีละครั้ง เป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีให้เห็นว่า ปีหนึ่งเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เสียคราว หนึ่ง