โปรยข้าวตอก

เวลาหามศพไปตามทาง จัดให้มีคนโปรยข้าวตอกไปตลอด ทั้งนี้เป็น บัญญัติธรรมว่า ข้าวตอกไม่งอกได้ฉันใด ผู้ที่ตายไปแล้วก็ฉันนั้น