../_images/title-btg.png

หลักภาษาไทย

ผู้แต่ง

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"หลักภาษาไทย" เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักภาษาไทยเบื้องต้น โดยปูพื้นฐานภาษาไทยเกี่ยวกับสระ วรรณยุกต์ พยัญชนะ คำประเภทต่างๆ ในภาษาไทย หลักการสร้างคำในภาษาไทย คำไทยที่มักเขียนผิด คำราชาศัพท์ และโคลงกลอน

สารบัญ