คำที่ขึ้นต้นด้วย “ส” ไม่ประวิสรรชนีย์

เทคนิคการจำคำที่ขึ้นต้นด้วย “ส” ไม่ประวิสรรชนีย์ ด้วยเพลงคำร้องทำนองแบบแร็ปเปอร์

สวัสดี สตรอเบอร์รี่ ๆ ที่เป็นเสียงนี้ คือ “ส” ไม่ประ….

คำว่า ไม่ประ วิสรรชนีย์ (ซ้ำ) น้อง ๆ เรียกพี่ มาดูกันเลย…

สบง สไบ สกัด ไม่กินสลัด เพราะไม่มีสตางค์

เสบียง สบู่ สบาย หน้าตาคล้าย ๆ สลับ สงบ

สมอง สมอ สมาน หน้าตาคุ้น ๆ สมุน สนาม

**สวัสดี สตรอเบอร์รี่ ๆ ที่เป็นเสียงนี้ คือ “ส” ไม่ประ….

คำว่า ไม่ประ วิสรรชนีย์ (ซ้ำ) น้อง ๆ เรียกพี่ รีบมาดูกัน..**

เสน่ห์ สนม สนอง อยากเป็นนักร้อง ต้องลงสนาม

สลับ หนีกลับ สวิส (ซ้ำ) แนะนำ สฤษดิ์ ให้เข้า สภา

สปริง สปา สปอร์ เราอย่าเพิ่งท้อ สมิง สมัน

สลบ สละ สลวย วันนี้อวยพรให้สุข สราญ (ซ้ำ **)

รวมคำที่ขึ้น ต้นด้วย “ส” ที่ไม่ประวิสรรชนีย์

 • สกี อ่านว่า สะ-กี

 • สกนธ์ อ่านว่า สะ-กน

 • สกัด อ่านว่า สะ-กัด

 • สกุณา อ่านว่า สะ-กุ-นา

 • สกุล อ่านว่า สะ-กุน

 • สงบ อ่านว่า สะ-หงบ

 • สงวน อ่านว่า สะ-หงวน

 • สถาบัน อ่านว่า สะ-ถา-บัน

 • สถาปนิก อ่านว่า สะ-ถา-ปะ-นิก

 • สถิต อ่านว่า สะ-ถิด

 • สนิท อ่านว่า สะ-หนิด

 • สนม อ่านว่า สะ-หนม

 • สนอง อ่านว่า สะ-หนอง

 • สปริง อ่านว่า สะ-ปริง

 • สปอร์ อ่านว่า สะ-ปอ

 • สมณ อ่านว่า สะ-มะ-นะ

 • สมถ อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

 • สม่ำเสมอ อ่านว่า สะ-หม่ำ-สะ-เหมอ

 • สมิทธ์ อ่านว่า สะ-มิด

 • สมุตถาน อ่านว่า สะ-หมุด-ถาน

 • สมุทร อ่านว่า สะ-หมุด

 • สมัน อ่านว่า สะ-หมัน

 • สยมพร อ่านว่า สะ-หยม-พอน

 • สรณ อ่านว่า สะ-ระ-ณะ

 • สละสลวย อ่านว่า สะ-หละ-สะ-หลวย

 • สลาตัน อ่านว่า สะ-หลา-ตัน