คำวิเศษณ์

 • คำที่ทำหน้าที่ขยายในภาษาไทยอีกคำหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้นั่นคือ คำวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายความในประโยคให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  การขยายคำก็มีหลายประเภท เช่น  คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  หรือแม้แต่คำวิเศษณ์ด้วยกันเองก็ขยายได้

 • คำวิเศษณ์จะเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะต่าง ๆ เช่น บอกเวลา บอกรูปพรรณสัณฐาน รูป  รส  สี กลิ่น  บอกสถานที่

1. ลักษณะวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่าง ๆ

  • บอกชนิด เช่น ดี  ชั่ว

  • บอกสี  เช่น  ดำ  ขาว  แดง  เทา  เขียว  เหลือง  ชมพู  ฟ้า

  • บอกขนาด  เช่น  เล็ก  ใหญ่  จิ๋ว

  • บอกเสียง  เช่น  ปัง  โครม   เปรี้ยง

  • บอกกลิ่น   เช่น  หอม   เหม็น  ฉุน  สาบ

  • บอกรส  เช่น  ขม  หวาน  เผ็ด  จืด  เค็ม  เปรี้ยว  มัน

  • บอกสัณฐาน เช่น  กลม  แบน  เหลี่ยม

  • บอกความรู้สึก  เช่น  เย็น  ร้อน  หนาว  อึดอัด

 • ตัวอย่าง

  • ดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอม

  • เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยง

  • ขนมทองหยอดมีรสหวาน

  • วันนี้อากาศร้อน

  • แตงโมลูกใหญ่

  • บอระเพ็ดมีรสขม

2. กาลวิเศษณ์  เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกเวลา  เช่น  เช้า สาย  เที่ยง  บ่าย เย็น  ค่ำ   ปัจจุบัน อดีต อนาคต

 • ตัวอย่าง

  • แม่ไม่ชอบนอนตื่นสาย

  • ชาวนากลับบ้านมาตอนค่ำ

  • สุดาไปโรงเรียนแต่เช้า

3. สถานวิเศษณ์   เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกสถานที่ บอกทิศทาง  เช่น  เหนือ  ใต้  ไกล  ใกล้  บน  ล่าง

 • ตัวอย่าง

  • เขาอยู่เหนือ

  • แม่อยู่ใกล้

  • ดาวเหนืออยู่ไกล

 • ข้อควรระวัง

  • สถานวิเศษณ์  ถ้ามีคำนาม  คำสรรพนามมาอยู่ข้างหลังคำวิเศษณ์ชนิดนี้   คำวิเศษณ์คำนั้นจะเป็นคำบุพบททันที

  • เช่น เขาอยู่เหนือฉัน  (เหนือ  เป็นคำวิเศษณ์  ,  ฉันเป็นคำสรรพนาม   ดังนั้นคำว่า “เหนือ”  ในประโยคนี้จะเป็นคำบุพบททันที

4. ประมาณวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกจำนวนที่แสดงจำนวนนับ  หรือบอกปริมาณ  เช่น  หนึ่ง  สอง  สาม ที่หนึ่ง  ที่สอง  ที่สาม   มาก  น้อย   คนละ  บ้าง  เป็นต้น

 • ข้อควรจำ

  • การเขียนประมาณวิเศษณ์ที่เป็นจำนวนนับจะเขียนเป็นตัวเลข  หรือจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้

 • ตัวอย่าง

  • สมชายวิ่งแข่งได้ลำดับที่หนึ่ง

  • สมศรีประกวดนางนพมาศได้อันดับสอง

5. นิยมวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกการชี้เฉพาะ จะมีคำว่า  นี่  นั่น โน่น ทั้งนี้  ทั้งนั้น  อย่างนี้  อย่างนั้น ดังนี้  ดังนั้น เป็นต้น  อยู่ในประโยค

 • ตัวอย่าง

  • สุดานี่ช่างไม่รู้จักตานั่นเอาเสียเลย

  • สมชายต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้น

6. อนิยมวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่ตรงกันข้ามกับนิยมวิเศษณ์ คือเป็นคำวิเศษณ์ที่ไม่ชี้เฉพาะ จะมีคำว่า  ไหน อะไร  ทำไม  อยู่ในประโยค  แต่จะต้องไม่ใช้เป็นประโยคคำถาม

 • ตัวอย่าง

  • พ่อดูหนังอะไรช่วงไหนก็ได้

7. ปฤจฉาวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบเนื้อความเป็นคำถาม  หรือการสงสัย  จะมีคำว่า ใด  ไหม  อะไร ทำไม อย่างไร  เท่าไร ฯลฯ  ในประโยค

 • ตัวอย่าง

  • สิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเธอรู้ไหม

  • แดงขี่ม้าตัวไหนก็ได้

8. ประติชญาวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการร้องเรียก หรือการขานรับ

 • คำวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับทำให้ภาษาดูไพเราะสละสลวยขึ้น  จะมีคำว่า  ครับ  ค่ะ  จ๊ะ  จ๋า  ขอรับ  ขอรับกระผมคำราชาศัพท์ที่เป็นคำรับ  เช่น  พระพุทธเจ้าข้า  เป็นต้น

 • ตัวอย่าง

  • ลูกจ๋ามาหาแม่หน่อย

  • คุณครูครับผมขอไปห้องน้ำ

  • ท่านขุนขอรับกระผมขอตามไปด้วย

9. ประติเษธวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการบอกปฏิเสธ  การแสดงการไม่ยอมรับ จะมีคำว่า  ไม่   ไม่ใช่  มิใช่ มิได้  มิ   หามิได้  เป็นต้น

 • ตัวอย่าง

  • ปราณีไม่ทำงานก็มิเป็นไร

  • เด็กในบ้านมิได้เป็นลูกหลานคุณตา

10. ประพันธวิเศษณ์

 • เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพื่อให้มีใจความเกี่ยวข้องกันจะมีคำว่า  ที่   ซึ่ง   อัน   อย่างที่  ว่า   คือ  เพื่อว่า  ชนิดที่  เป็นต้น

 • ตัวอย่าง

  • ดำกินจุอย่างที่คนอื่นไม่ทำกัน

ข้อควรจำ

 1. คำวิเศษณ์ที่ไม่เข้าพวก หรือไม่จัดอยู่ในลักษณะของชนิดคำวิเศษณ์ใดเลยในข้อ 2 – 10 ให้จัดเป็นลักษณวิเศษณ์ทั้งสิ้น

 2. คำวิเศษณ์บางคำมีรูปเหมือนคำบุพบท  แต่ให้จำว่าคำวิเศษณ์ต้องใช้ประกอบคำที่อยู่ข้างหน้า  ส่วนจะมีคำตามหลังหรือไม่ก็ได้   ถ้ามีคำตามหลังต้องเป็นบทขยายหรือเป็นกรรม   อาทิ คำว่า    ใกล้ ไกล ใน ใต้   เป็นต้น   ตัวอย่างเช่น   เขาอยู่ใกล้     เธออยู่เหนือ   แม่อยู่ใต้