คำที่ใช้สระไอไม้ม้วนและคำที่ใช้สระไอไม้มลาย

คำที่ใช้สระไอไม้ม้วน

 • คำที่ใช้สระไอไม้ม้วนมี 20 คำเท่านั้น

  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

  ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู

  สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง

  บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง

  เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดี

คำที่ใช้สระไอไม้มลาย

 • นอกนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้สระไอไม้มลายเป็นส่วนใหญ่

 • แต่ก็มีบ้างที่เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งใช้ ไอย และ อัย เช่น อสงไขย ชัย วัย นัย อัยยิกา