คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

 • อาคารที่อยู่อาศัย         ใช้ว่า     พระที่นั่ง

 • พาหนะที่ใช้ประทับ        ใช้ว่า     รถพระที่นั่ง  ม้าพระที่นั่ง  เรือพระที่นั่ง ฯลฯ

 • รูปถ่าย                          ใช้ว่า     พระบรมฉายาลักษณ์

 • ภาพวาดบุคคลเหมือนจริง ใช้ว่า    พระบรมสาทิสลักษณ์

 • พรมทางเดิน                  ใช้ว่า     ลาดพระบาท

 • ยารักษาโรค                   ใช้ว่า     พระโอสถ

 • ประตู                            ใช้ว่า     พระทวาร

 • หน้าต่าง                        ใช้ว่า     พระบัญชร

 • เมรุมาศ                         ใช้ว่า     พระเมรุมาศ

คำราชาศัพท์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการกิน

 • อาหารคาวหวาน             ใช้ว่า     พระกระยาหาร

 • หมาก                            ใช้ว่า     พระศรี

 • พานหมาก                     ใช้ว่า     พานพระศรี

 • น้ำดื่ม                            ใช้ว่า     พระสุธารส

 • เหล้า                             ใช้ว่า     น้ำจัณฑ์

 • ของว่าง                         ใช้ว่า     เครื่องว่าง

คำราชาศัพท์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการนอน

 • เตียง                             ใช้ว่า     พระแท่นบรรทม

 • ที่นอน                           ใช้ว่า     พระราชบรรจถรณ์

 • ฟูกสำหรับนอน              ใช้ว่า     พระยี่ภู่

 • หมอนหนุน                   ใช้ว่า     พระเขนย

 • มุ้ง หรือ ม่าน                  ใช้ว่า     พระวิสูตร

 • เปล                               ใช้ว่า     พระอู่

 • กระจกเงา                      ใช้ว่า     พระฉาย

คำราชาศัพท์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการทำงาน

 • ทำงาน                          ใช้ว่า     ทรงงาน

 • เก้าอี้                             ใช้ว่า    เก้าอี้ประทับ  พระราชอาสน์

 • โต๊ะเขียนหนังสือ            ใช้ว่า    โต๊ะทรงพระอักษร

 • เขียนหนังสือ                  ใช้ว่า     ทรงพระอักษร

 • ตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือ ใช้ว่า  ลายพระหัตถ์

คำราชาศัพท์เครื่องใช้ส่วนตัว

 • แว่นตา                          ใช้ว่า     ฉลองพระเนตร

 • หวี                                ใช้ว่า     พระสาง

 • เสื้อ                               ใช้ว่า     ฉลองพระองค์

 • กางเกง                          ใช้ว่า     พระสนับเพลา

 • เข็มขัด                          ใช้ว่า     รัดพระองค์

 • รองเท้า                          ใช้ว่า     ฉลองพระบาท

 • ผ้าเช็ดหน้า                     ใช้ว่า    ซับพระพักตร์

 • จดหมาย                        ใช้ว่า     พระราชหัตถเลขา

 • แหวน                           ใช้ว่า     พระธำมรงค์

 • เครื่องสำอาง                  ใช้ว่า     เครื่องพระสำอาง

 • กระโถน (เล็ก)               ใช้ว่า     พระสุพรรณศรี

 • กระโถน (ใหญ่)               ใช้ว่า     พระสุพรรณราช