คำที่ใช้ ทร แล้วออกเสียงเป็น ซ

 • ในภาษาไทยมีอักษรประเภทหนึ่งเรียกว่า อักษรควบไม่แท้ จะเป็นอักษรที่เมื่อเปล่งเสียงจะออกเสียงแต่พยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว ได้แก่ คำที่อ่านควบกล้ำด้วย ร แต่ไม่ออกเสียง ร ตัวอย่าง เช่น จริง เสริม ศรี ทราบ ทราย ทราม

ตัวอย่างคำ ที่ใช้ ทร แล้วออกเสียงเป็น ซ

 • ทราบ อ่านว่า ซาบ

 • ทราย อ่านว่า ซาย

 • ทราม อ่านว่า ซาม

 • ไทร อ่านว่า ไซ

 • พุทรา อ่านว่า พุด- ซา

 • มัทรี อ่านว่า มัด-ซี

 • ทรง อ่านว่า ซง

 • แทรก อ่านว่า แซก

 • โทรม อ่านว่า โซม

 • ทรวดทรง อ่านว่า ซวด-ซง

 • ทรุดโทรม อ่านว่า ซุด-โซม

 • ฉะเชิงเทรา อ่านว่า ฉะ-เชิง-เซา

 • อินทรีย์ อ่านว่า อิน-ซี

 • ทรัพย์ อ่านว่า ซับ

เทคนิคการจำ “คำที่ใช้ ทร แล้วออกเสียงเป็น ซ” แบบกลอน

ทรวด ทรง ทราบ ทราม ทราย

ทรุด โทรม หมาย นกอินทรี

มัทรี อินทรีย์ มี

เทริด นนทรี พุทรา เทรา

ทรวง ไทร ทรัพย์ แทรก วัด

โทมนัส ฉะเชิงเทรา

ทอ รอ เหล่านี้เรา

ออกสำเนียง เป็นเสียงซอ

เทคนิคการจำ “คำที่ใช้ ทร แล้วออกเสียงเป็น ซ” แบบโคลงสี่สุภาพ

ทรามวัยทรงทราบแทรก ชีวี

หมายจับนกอินทรีย์ บ่ เว้น

โทรมกายแนบธรณี ลืมสั่ง เสียนา

คิดสิ่งใดยากเน้น ไม่เว้นทรุดโทรม