คำมูล

  • ถือเป็นหน่วยย่อยที่สุดของคำ  มักเป็นเป็นคำเดียวโดด ๆ ที่ยังไม่ได้นำไปประสมกับคำอื่น แต่มีความหมายชัดเจนอยู่แล้ว และไม่สามารถนำไปแบ่งแยกคำออกจากกันได้อีก

  • คำมูลคำเดียวกันอาจมีหลายความหมายได้

  • คำมูลเป็นได้ทั้งพยางค์เดียวและหลายพยางค์

  • เป็นได้ทั้งคำไทยแท้ และคำมาจากภาษาอื่น ๆ เช่น เขมร จีน  อังกฤษ  บาลี สันสกฤต  ฯลฯ

ตัวอย่างคำมูล

หมวด   ก

กิน  ไก่  กา กบ ก้อย  กฎ เกา  เก๊า  กรรม  กราฟ  กอล์ฟ  ก๊ก  กั๊ก กุ๊ก  กุ๊ย  เกี๊ยะ  เกี๊ยว  แก้ม  กุฎิ กั้ง  กุ้ง  กุดจี่ กัญชา  กระดาษ กระถาง  กระโถน กีฬา  กุญแจ  กาแฟ กิ้งก่า  กระต่าย  กะปอม  กะปิ  กะพง กะทิ  กระทะ   กำนัน กุเรา เกวียน

หมวด ข

ไข่   แข  ขา  ขน   ขลุ่ย  ขี้  เข็ม  เขา  เข่า   แขน  ข้าว ขนม

หมวด ค

คน  คอ  คะน้า  คางคก ควาย  โคลน คลอง ครัตช์   คลื่น  ควัน คีรี   เครา  เคาะ  เคราะห์   แคน โคเคน โคม  โควตา

หมวด ง

งู  เงาะ  งา  เงิน  เงา  งิ้ว  งอบ

หมวด จ

จิ้งจก  เจี๊ยะ  จาม  จอบ  เจ็บ  จมูก  จักจั่น  จำปี  จำปา  จิ้งจอก  จิ้งเหลน  จีวร  จีน  จุก  เจ๊  โจร  ใจ โจ๊ก

หมวด ช

ชฎา  ชบา   ชมพู่   ช้อน   ชะลอม   แชบ๊วย  เช็ค   ช้าง  ช่าง ชาม แชร์ เชียร์ โชว์  ช้า  ชก  ชั่ว   ชาติ   ชำนาญ

หมวด ณ

เณร  ณรงค์

หมวด ด

ดิน  ดุเหว่า ดื่ม  เด็ก  เดิน  เดือน  ไดโนเสาร์

หมวด ต

ตา  ตลก  ไต  ตับ  ตาย  ตื่น ตม ตีน ตุ๊กแก  เตา  เต่า  ต๋ง ตะกั่ว ตะเกียบ  ตะเกียง   ตะขาบ  ตะโก้  ตะเพียน ตั๊กแตน  ตาน  ตาล  เต้าหู้  เต้าฮวย    เต่าหับ ไต้หวัน

หมวด ท

ทราย  ทรัพย์  ทราบ  ทาส  เทียน  ทวด  ทวาร ทวีป  ทิศ   เทนนิส   โทน  แทลเลียม ทะเล  ทาก  ไทย

หมวด ธ

ธูป  ธง  ธาตุ

หมวด  น

น้ำ  นก  น้า นอน นารี  นาฬิกา น้อง  นม   เนย นาก  นาค  นุ่น  เนื้อ ไนโตรเจน  ไนลอน  ไนโอเบียม

หมวด  บ

บุตร  โบสถ์  บ้าน บ่น  เบื่อ  บ่าว  บัว  บพิตร บ๊วย  บล็อก บุ้ง บุหรี่  เบ็ด  ใบ้

หมวด  ป

ปู  ปู่  ประตู  ปั้นหยา  ป้า  ปลา   ปาก ป่า  ป่วย  ปลวก ปอนด์   ปอด เป็ด   แป้ง  ปรอด  ปรอท  ปิ่น  ปิงปอง  เปตอง  โป๊ะ

หมวด ผ

ผึ้ง  ผา  ผี  ผัก  เผือก  ผม   แผล

หมวด พ

พ่อ    พี่    เพื่อน  ไพร่ พม่า  พยาธิ  พระ   แพะ  พริก  พลูโต  พัด  พะโล้  พังผืด  พักตร์  พาน  พายุ  พู่ระหง   แพทย์

หมวด  ฟ

ไฟ  ฟรี  ฟัน ฟ้า ฟุลสแก๊ป   เฟอร์เมียม  เพลด์สปาร์  ฟุตบอล  ฟิล์ม   โฟกัส  แฟชั่น   เฟื่องฟ้า  แฟลต

หมวด  ภ

ภิกษุ  ภรรยา ภิกษุ  ภิกษุณี  เภสัช

หมวด  ม

ม้า แม่  มิตร มือ  มด  มะแดหวี   มาลาเรีย  แมลง แมว  มะระ  มงกุฎ  มอร์ฟีน  มอลโทส  มะกะโรนี  มะเขือ  มะเกลือ  มะขามป้อม  มะกอก  มะขาม  มะกรูด  มะนาว มะพร้าว   มะค่า  มะเร็ง  มังกร  เมตร  เมรุ

หมวด ย

ยนต์  ย่า   ยาย   ยอ  ยุง  ยูริก  ยูเรนัส  ยูโรเพียม

หมวด  ร

รถ  ไร่  เรือน  รา  ราก  เรือ ราชัน  รัสเซีย   รำ  ริน   รุ้ง

หมวด  ล

ลิง  ลา  ล่อ  ล้ม  ลุก  ลุง  ลั่นทม  ลาว ลิเทียม  ลิ้น  เล็บ  เลือด  โลก  โลมา

หมวด ว

วัว   วัด  วัง วิ่ง วุ้น   เวลา   เวร   เวียง  แวนดา   ไวน์   ไวรัส  ไวโอลิน

หมวด ศ

เศียร  ศศิ  ศร  ศพ  ศรีตรัง  ศัตรู ศาล  ศาลา  ศัพท์

หมวด ส

เสือ  ส้ม  สตางค์  สติ สนม สบง  สนาม  สภา   สมอ  สมัน  สมุทร  สรวล  สระ   สวน  สวาย ส้อม  สะดือ สะตอ  สะพาน  สังข์  สาลี่  สาหร่าย  ส่าหรี  สำลี   สำริด   สิ่ว  สิบ    สีกา    สีเสียด  สุกร  สุนัข   เสวย  ไส้  ไส้เดือน

หมวด ห

หิน  หงส์ หวย   หนวด  หลับ  หู  หัว  หมู  หมา  ไหว้  หมอ หม้อ   หมาก   หอย  ห่าน   เห็ด  เหล็ก หวาน  หิ่งห้อย  เหา   หญ้า  หญิง หนอง  หนัง หนังสือ  หนู

หมวด อ

อา  อ่าง  โอ่ง  อึ่ง  อก  องศา  อเมริกัน  อีเห็น   อุจาจาระ   อุทก อูฐ  เอเคอร์   เอี้ยมจุ๊น