คำราชาศัพท์หมวดสัตว์

สัตว์บก

 • ช้าง                 ใช้ว่า       กุญชร ไอยรา

 • ม้า                   ใช้ว่า       อาชา อัศว

 • วัว                   ใช้ว่า       โค

 • ควาย               ใช้ว่า       กระบือ

 • แมว                 ใช้ว่า       วิฬาร์

 • หมา                ใช้ว่า       สุนัข

 • หมู                  ใช้ว่า       สุกร

 • ลิง                   ใช้ว่า       วานร

 • อีเห็น               ใช้ว่า       นางเห็น

 • อีเก้ง                ใช้ว่า       นางเก้ง

 • หนู                  ใช้ว่า       มุสิกะ

 • กระต่าย           ใช้ว่า       ศาศะ

 • กวาง               ใช้ว่า       มฤค มฤคา

สัตว์เลื้อยคลาน

 • งู                     ใช้ว่า       สัปปะ

 • ไส้เดือน           ใช้ว่า       รากดิน

 • ตัวเหี้ย             ใช้ว่า       ตัวเงินตัวทอง

 • เต่า                  ใช้ว่า       จิตรจุล หรือ จิตรจูล

สัตว์ปีก

 • นก                  ใช้ว่า       สกุณา วิหค ปักษา ปักษิณ

 • นกยูง               ใช้ว่า       มยุรา

 • อีแร้ง               ใช้ว่า       นกแร้ง

 • อีกา                 ใช้ว่า       นกกา

สัตว์น้ำ

 • ปลา                 ใช้ว่า       มัสยา มัจฉะ  มัจฉา

 • ปลาช่อน          ใช้ว่า       ปลาหาง

 • ปลาสลิด          ใช้ว่า       ปลาใบไม้

 • ปลาไหล           ใช้ว่า       ปลายาว

 • ปลิง                ใช้ว่า       ชัลลุกะ หรือชัลลุกา