คําราชาศัพท์หมวดอาหาร

ภาชนะและอุปกรณ์

 • ห้องครัว                          ใช้ว่า               ห้องเครื่อง

 • ห้องรับประทานอาหาร     ใช้ว่า               ห้องเสวย

 • ภาชนะใส่อาหาร              ใช้ว่า               พระสุพรรณภาชน์

 • การชิมอาหาร                  ใช้ว่า               เทียบเครื่อง

 • ช้อนส้อม                        ใช้ว่า              ฉลองพระหัตถ์ส้อม

 • ตะเกียบ                          ใช้ว่า              ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

 • ช้อน                               ใช้ว่า              ฉลองพระหัตถ์ช้อน

 • คนโทน้ำทำด้วยทองคำ      ใช้ว่า              พระสุวรรณภิงคาร

 • คนโทน้ำ                         ใช้ว่า               พระตะพาบ

 • ถาดน้ำชา                        ใช้ว่า               ถาดพระสุธารสชา

อาหาร

 • ของกิน , อาหาร               ใช้ว่า               เครื่องเสวย พระกระยาหาร

 • กับข้าว (ของคาว)             ใช้ว่า               เครื่องคาว

 • ดีปลี                               ใช้ว่า               ปิปผลิ หรือ ปิปผะลี

 • อาหารว่าง                       ใช้ว่า               เครื่องว่าง

 • ของหวาน                       ใช้ว่า               เครื่องหวาน

 • ข้าวต้ม                            ใช้ว่า               พระกระยาหารต้ม

 • ขนมจีน                           ใช้ว่า               ขนมเส้น

 • น้ำนม (นมแม่)                 ใช้ว่า               พระกษิระ

 • กาแฟ                              ใช้ว่า               พระสุธารสกาแฟ

 • น้ำชา                              ใช้ว่า               พระสุธารสชา

ขนม

 • ขนมขี้หนู                      ใช้ว่า                 ขนมทราย

 • ขนมเทียน                      ใช้ว่า                 ขนมบัวสาย

 • ขนมตาล                       ใช้ว่า                 ขนมทองฟู

 • กล้วยบวชชี                   ใช้ว่า                 นารีจำศีล

 • ขนมใส่ไส้ ,ขนมซ่อนลูก  ใช้ว่า                 ขนมสอดไส้

ผัก

 • ผักกระเฉด                     ใช้ว่า                 ผักรู้นอน

 • ผักบุ้ง                            ใช้ว่า                 ผักทอดยอด

 • ฟักทอง                         ใช้ว่า                 ฟักเหลือง

 • พริกขี้หนู                       ใช้ว่า                 พริกเม็ดเล็ก

 • เห็ดโคน                         ใช้ว่า                 เห็ดปลวก

 • ถั่วงอก                         ใช้ว่า                 ถั่วเพาะ

ผลไม้

 • กล้วยไข่                        ใช้ว่า                 กล้วยกระ

 • ตะลิงปลิง                     ใช้ว่า                 ผลมูลละมั่ง

 • แตงโม                           ใช้ว่า                 ผลอุลิด

 • มะม่วง                          ใช้ว่า                 ผลอัมพวา

อาหารสด

 • ปลาร้า                           ใช้ว่า                 ปลามัจฉะ

 • เคย หรือกะปิ                 ใช้ว่า                 เยื่อเคย

 • ปลาสลิด                       ใช้ว่า                 ปลาใบไม้

 • ปลาช่อน                       ใช้ว่า                 ปลาหาง

 • ปลาไหล            ใช้ว่า                 ปลายาว