คำที่มีอักษร ท. ไม่ประวิสรรชนีย์

ตัวอย่างคำที่มีอักษร ท. ไม่ประวิสรรชนีย์

 • ทวาย อ่านว่า ทะ-วาย

 • ทวาร อ่านว่า ทะ-วาน

 • ทวิ อ่านว่า ทะ-วิ

 • ทวิชาติ อ่านว่า ทะ-วิ-ชาด

 • ทวิบก อ่านว่า ทะ-วิ-บก

 • ทวี อ่านว่า ทะ-วี

 • ทวีบาท อ่านว่า ทะ-วี-บาด

 • ทวิชากร อ่านว่า ทะ-วิ-ชา-กอน

 • ทวีคูณ อ่านว่า ทะ-วี-คูน

 • ทวิช อ่านว่า ทะ-วิด

 • ทวิภาค อ่านว่า ทะ-วิ-พาก

 • ทวิชงค์ อ่านว่า ทะ-วิ-ชง

 • ทวดึงส์ อ่านว่า ทะ-วะ-ดึง

 • ทมะ อ่านว่า ทะ-มะ

 • ทมนะ อ่านว่า ทะ-มะ-นะ

 • ทมิฬ อ่านว่า ทะ-มิน

 • ทเมิน อ่านว่า ทะ-เมิน

 • ทโมน อ่านว่า ทะ-โมน

 • ทมอ อ่านว่า ทะ-มอ

 • ทมบ อ่านว่า ทะ-มบ

 • ทลาย อ่านว่า ทะ-ลาย

 • ทหาร อ่านว่า ทะ-หาน

 • ทแยง อ่านว่า ทะ-แยง

 • ทยอย อ่านว่า ทะ-ยอย

 • ทยา อ่านว่า ทะ-ยา

 • ทนาย อ่านว่า ทะ-นาย

 • ทบวง อ่านว่า ทะ-บวง

 • ทลิททก อ่านว่า ทะ-ลิด-ทก

 • ทแกล้ว อ่านว่า ทะ-แกล้ว

 • ทกล้า อ่านว่า ทะ-กล้า

 • ทราวดี อ่านว่า ทะ-รา-ว-ดี

 • ทวีปี อ่านว่า ทะ-วี-ปี

(หมายเหตุ: จะเห็นว่า คำบางคำเราไม่เห็นกันบ่อยนัก ในชีวิตประจำวัน แต่จะใช้สำหรับบทประพันธ์บางชนิดเพื่อความสุนทรียภาพทางด้านภาษา เช่น ร่ายยาว กลอน โคลง เป็นต้น)

เทคนิคการจำคำที่มีอักษร ท. ไม่ประวิสรรชนีย์ แบบโคลงสี่สุภาพ

ทวิชากรแผ่นฟ้า ทวีคูณ

เหมือนดั่งทสาจูน กล่าวได้

ทยอยผ่านทวีปสูญ ทุกแหล่ง น้ำนา

ทว่าทลายคลายร้อน ช่างหน้า เอ็นดู

ชุดคำช่วยจำ

ทหาร ทลาย ลิงทโมน

ทนาย ทยอย ทมิฬให้ ทแยงมุม

ทราวดี ทวีวัฒนา

ทวิชศรี ทวิชาติ

ทบวง ทมะ ทเมินแบบ ทวิภาคี

ทหาร ทแกล้ว ทกล้า ท้าทวาย