ความรักของแม่ในวรรณคดี

หนังสือ ความรักของแม่ในวรรณคดี ของ นางปรุงศรี วัลลิโภดม เล่มนี้ถอดเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นอภินันทนาการในงานพระราชทานเพลิงศพ ทันตแพทย์หญิง ทองเออบ เหมะจุฑา (กาฬดิษย์) ต.ม.,จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗

หนังสือเล่มนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทดลองถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรจากภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถค้นหาข้อความได้ หรือเข้ารหัสภาษาไทยด้วยรูปแบบที่ไม่มีการใช้งานในปัจจุบันแล้ว การถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรทำให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป

สารบัญ