ลิลิตพระฦา

ของ หลวงศรีมโหสถ

พระชนกชนนีทรงสั่งสอนพระฦาเรื่องคู่ครอง

นฤบดีบิตุราชทั้งวรนาถมารดา
กรกอดพระลูกรักจุมพิตพักตร์รับขวัญ
ให้กระสันเศร้าสร้อยแสนละห้อยวิญญาณ
จึงบัญชาสั่งสอนพ่อจะจรจากไกล
หมั่นตรวจไตรตรองตรึกนึกข้างหน้าข้างหลัง
เร่งระวังจงหนักเห็นประจักษ์จึ่งทำ
ยังเอื้อนอำอย่าอาจจะพลั้งพลาดเสียที่
อย่าให้มีองอื้อไป่ควรดื้ออย่าดึง
หมั่นคะนึงอย่าคะนองครองจบมากหลากหลาย
เล่ห์อุบายต่างต่างหลายอย่างหลายขบวน
คิดทบทวนสวนเสคิดถ่ายเททุกประการ
ใครควรหาญอย่าอึกทึกไม่วายอย่าวางจิต
ชอบผิดคิดตรึกไตรระวังระไวไปมา
พบพนิดาสมหวังจึงตรัสสั่งพี่เลี้ยง
นายเกลี้ยงและนายกลั่นหมั่นระวังลูกรัก
ช่วยเตือนตักตามควรอย่าหักหวนด่วนได้
คิดจงให้มั่นคงอย่าไหลหลงเล่ห์กล
ระวังตนอย่าพลาดอย่าประมาทหมิ่นการ
ควรที่หาญจึงหักควรที่ถักจึงลอบ
ควรที่ชอบจึ่งชวนเห็นข้อควรจึงคิด
ข้อควรบิดอย่าบิดที่ควรชิดจึงชู
ดูที่เบาที่หนักอย่าหลงรักฝ่ายเดียว
จงแลเหลียวรอบคอบหาความชอบจงได้
อย่าไว้ใจวางจิตคิดให้สมปรารถนา
คืนพาราอย่านานรับโองการใส่เกล้า
ข้าพุทธเจ้าสองราจะอาสาจนตาย
ถวายชีวิตรองบาทให้สมมาดเหมือนคิด
สัมฤทธิ์ราชปรารถนาพระยศปรากฏยิ่ง
ได้สองมิ่งจอมสมรพาภูธรคืนวัง
ท้าวทรงพิศชื่นชมคลายอารมณ์ร้อนเร่า
ให้ครูเผ่าหมอสมิทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์มนต์เวท
อันวิเศษไปด้วยไซร้ฉุกเฉินได้ช่วยแก้
ระวังลูกเราแล้วอย่าให้อันตราย