อ้อยเข้าปากช้าง

สุภาษิต

อ้อยเข้าปากช้าง

ความหมาย

สิ่งที่มีประโยชน์เมื่อตกไปอยู่ในมือของผู้อื่น ก็เป็นการยากที่จะได้กลับคืนมาเพราะเป็นของชอบของเขา

ตัวอย่าง

นัทเป็นคนที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศ บริษัทจึงจะส่งเขาไปอบรมต่างประเทศเมื่ออ้อยเข้าปากช้างแล้ว เขาก็ตอบตกลงไปทันที

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าพนักงานคนนี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่เมื่อผู้บริหารให้อำนาจในการดูแลควบคุมพนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน ก็เหมือนอ้อยเข้าปากช้างเพราะพนักงานคนนี้ต้องการพอดี