ราชาศัพท์

หนังสือ ราชาศัพท์ ของกรมศิลปากรเล่มนี้ถอดเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ามงคลอุดม ชยางกูร วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

หนังสือเล่มนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทดลองถอดเนื้อหาจากภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart การถอดเนื้อหานี้ทำเพื่ออนุรักษ์ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป