คำราชาศัพท์ ขัตติยตระกูล

คำราชาศัพท์ ขัตติยตระกูล

ขัตติยตระกูล

คำราชาศัพท์

ปู่ทวด, ตาทวด (พ่อขอปู่หรือตา)

พระปิตามหัยกา

ย่าทวด, ยายทวด (แม่ของปู่ของตา)

พระปิตามหัยยิกา

ปู่ทวด, ตาทวด (พ่อของย่าของยาย)

พระมาตามหัยกา

ย่าทวด, ยายทวด (แม่ของย่าของยาย)

พระมาตามหัยยิกา

ปู่, ตา

พระอัยกา

ย่า, ยาย

พระอัยกี

ลุง (พี่ชายของพ่อ)

พระปิตุลา

ป้า (พี่สาวของพ่อ)

พระปิตุจฉา

ลุง (พี่ชายของแม่)

พระมาตุลา

ป้า ( พี่สาวของแม่)

พระมาตุจฉา

พ่อ

พระบรมราชชนก, พระชนก, พระบิดา

แม่

พระบรมราชชนนี, พระชนนี, พระมารดา

แม่ที่ดีกว่าแม่เลี้ยงอื่น

พระวิมาดา

อา (น้องชายของพ่อ)

พระราชปิตุลา

อา (น้องสาวของพ่อ)

พระราชปิตุจฉา

น้า (น้องชายของแม่)

พระมาตุลา

น้า (น้องสาวของแม่)

พระมาตุจฉา

เชษฐ

พี่, แก่กว่า

กนิษฐ

น้อง, อ่อนกว่า

พี่ชาย

พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา

พี่สาว

พระเชษฐภคินี

น้องชาย

พระราชอนุชา, พระอนุชา

น้องสาว

พระขนิษฐา, พระขนิษฐภคินี, พระขนิษฐภาคา

ลูกชาย

พระราชโอรส, พระโอรส

ลูกสาว

พระราชธิดา, พระธิดา

หลาน (ลูกของลูก)

พระนัตดา

หลาน (ลูกของพี่ชาย, น้องชาย)

พระภาติยะ

หลาน (ลูกของพี่สาว, น้องสาว)

พระภาคิไนย

เหลน (หลานของลูก)

พระปนัดดา

พ่อตา, พ่อผัว

พระสัสสุระ

แม่ยาย, แม่ผัว

พระสัสสุ

ผัว

พระสามี, พระสวามี, พระภัสดา

เมีย (พระมหากษัตริย์)

สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระอัครมเหสี

เมีย (พระราชวงศ์)

พระชายา, ชายา, หม่อม

ลูกเขย

พระชามาดา

ลูกสะใภ้

พระสุณิสา

แม่นมลูกหลวง

พระนม

คนเลี้ยงลูกหลวง

พระพี่เลี้ยง