คำราชาศัพท์ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

คำราชาศัพท์ สัตว์และเบ็ดเตล็ด

สัตว์และเบ็ดเตล็ด

คำราชาศัพท์

หมู

สุกร

หมา

สุนัข

ควาย

กระบือ

วัว

โค

ช้างสีคอ (ช้างพลายที่ยังไม่มีงา)

ช้างนรการ

ช้างแม่แปรก

ช้างแม่หนัก

เต่า

จิตรจุล

ปลิง

ชัลลุกา

ปลาช่อน

ปลาหาง

ปลาช่อนสด

ปลาหางสด

ปลาช่อนแห้ง

ปลาหางแห้ง

ปลาสลิด

ปลาใบไม้

ปลาไหล

ปลายาว

ปลาร้า

ปลามัจฉะ

ปลาลิ้นหมา

ปลาลิ้นสุนัข

ลูก (ใช้เรียกลูกไม้ทั้งปวง)

ผล

แตงโม

ผลอุลิด

กล้วยไข่

กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกระ

กล้วยกุ

กล้วยสั้น

ฟักทอง

พักเหลือง

ผักตบ

ผักสามหาว

ผักบุ้ง

ผักทอดยอด

ผักกระเฉด

ผักรู้นอน

ผักปลาบ

ผักไผ่, ผักไห่

ผักอีริน

ผักนางริน

ลูกตะลิงปลิง

ผลตะลิงปลิง

ลูกอีนูน

ผลนางนูน

มะเขือกะหำ

มะเขือเผา

ถั่วงอก

ถั่วเพาะ

ดอกขี้เหล็ก

ดอกมูลเหล็ก

เห็ดโคน

เห็ดปลวก

กะปิ

เยื่อเคย

ขนมใส่ไส้

ขนมสอดไส้

ขนมขี้หนู

ขนมทราย

ต้นพุงดอ

ต้นหนามรอบข้อ

ต้นตำแย

ต้นอเนกคุณ

เถาหัวลิง

เถาศีรษะวานร

เถาตูดหมูตูดหมา

เถากระพังโหม

เถาหมามุ้ย

เถามุ้ย

ลูกขี้กา

ผลมูลกา

ไข่

ฟอง

ดอกสลิด

ดอกขจร

ดอกซ่อนชู้

ดอกซ่อนกลิ่น

ดอกยี่หุบ

ดอกมณฑาขาว

ดอกลั่นทม

ลั่นทม

หิน

ศิลา

อีเลิ้ง

นางเลิ้ง

บางชีหน

บางชีโพ้น

บางอีร้า

บางนางร้า

ของตากแดด

ของผึ่งแดด

ขี้กลาก

โรคกลาก

ขี้เกลื้อน

โรคเกลื้อน

ขี้เรือน

โรคเรื้อน

หมอตำแย

หมอผดุงครรภ์

สี่หน

สี่ครั้ง

เจ็ดอย่าง

เจ็ดประการ

สองบาท

กึ่งตำลึง

เจ็ดโยชน์

สองพันแปดร้อยเส้น

แปดตัว, แปดต้น

สี่คู่

ออกลูก (สำหรับสัตว์ทั้งปวง)

ตกลูก

ออกลูก (สำหรับพระราชวงศ์)

ประสูติ

ขี้ดิน

มูลดิน

ไส้เดือน

รากดิน