คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย เครื่องประดับและสิ่งต่าง ๆ

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย เครื่องประดับและสิ่งต่างๆ

หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย เครื่องประดับและสิ่งต่าง ๆ

คำราชาศัพท์

กระโถนเล็ก (พระมหากษัตริย์)

พระสุพรรณศรี

กระโถนใหญ่ (พระมหากษัตริย์)

พระสุพรรณราช

กระโถน (พระราชวงศ์)

บ้วนพระโอษฐ์

โต๊ะสำรับกับข้าวของกิน (พระมหากษัตริย์)

พระสุพรรณภาชน์

โต๊ะเขียนหนังสือ

โต๊ะทรงพระอักษร

โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน

โต๊ะข้างพระที่

พานหมาก (พระมหากษัตริย์)

พานพระศรี

พานหมาก (พระราชวงศ์)

พานหมากเสวย

หีบหมาก (พระมหากษัตริย์)

หีบพระศรี

หีบหมาก (พระราชวงศ์)

หีบหมากเสวย

กระเป๋าถือ

กระเป๋าทรงถือ

กระเป๋าหมากบุหรี่

พระล่วม

ตลับเพชร

พระรัตนกรัณฑ์, ตลับพระมณฑปเล็ก

ถาดน้ำร้อน

ถาดพระสุธารส

พานรองสังข์, จอกหมาก

พระมังสี

คนโทน้ำ

พระตะบาบ, พระเต้า​(คนโท)

ที่กรวดน้ำ

พระเต้าทักษิโณทก

หม้อน้ำเย็น

พระมณฑปรัตนกรัณฑ์

หม้อน้ำที่ทำด้วยทองคำ (รูปคนโท)

พระสุวรรณภิงคาร

หมาก

พระศรี

น้ำ

พระสุธารส

น้ำเย็น

พระสุธารสเย็น

น้ำร้อน

พระสุธารสร้อน

น้ำชา

พระสุธารสชา

ของกิน, กับข้าว

เครื่องคาว, เครื่องต้นคาว, เครื่องเสวย

ของหวาน

เครื่องหวาน, เครื่องต้นหวาน

ของว่าง

เครื่องว่าง

ข้าว

พระกระยาเสวย

ยารักษาโรค

พระโอสถ

ยาถ่าย

พระโอสถประจุ

ยาเส้นสำหรับสูบ

พระโอสถเส้น

บุหรี่

พระโอสถมวน

เหล้า

น้ำจัณฑ์

แว่นตา

ฉลองพระเนตร

เสื้อ (พระมหากษัตริย์)

ฉลองพระองค์, ฉลองพระองค์เครื่องแบบ..., เครื่องต้น

เสื้อ (พระราชวงศ์)

ฉลองพระองค์

ช้อน

ฉลองพระหัตถ์

ส้อม

ฉลองพระหัตถ์ส้อม

ตะเกียบ

ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ

รองเท้า (พระมหากษัตริย์)

ฉลองพระบาท

รองเท้า (พระราชวงศ์)

รองพระบาท

ถุงเท้า

ถุงพระบาท

ไม้เกาหลัง

ไม้ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์

ศัสตราวุธ

พระแสง

กระบี่

พระแสงกระบี่

มีดโกน, มีดเจียนหมาก

พระแสงกรรบิด

กรรไตร (กรรไกร)

พระแสงปนาค, พระแสงกรรไตร

แหนบ

พระแสงกัสสะ

ไม้เท้า

ธารพระกร

ตราสำหรับใช้ประทับ (พระมหากษัตริย์)

พระราชลัญจกร

ตราสำหรับใช้ประทับ (พระราชวงศ์)

พระตรา

ตราราชอิสริยาภรณ์

พระตรา

กระจกส่อง

พระฉาย

หวี

พระสาง

หวีเสนียด

พระสางเสนียด

หวีวงเดือน

พระสางวงเดือน

น้ำอบ, น้ำหอม, น้ำปรุง

พระสุคนธ์

เครื่องหอม, เช่น กระแจะ, แบ้งร่ำ, แป้งหอม, สบู่

เครื่องพระสำอาง

ห้องแต่งตัว

ห้องแต่งพระองค์

ห้องสุขา

ห้องลงพระบังคน

ห้องพักผ่อน

ห้องพระสำราญ

เตียง (พระมหากษัตริย์)

พระแท่น

เตียงนอน (ทั่วไป) (พระราชวงศ์)

พระแท่นบรรทม

ที่นอน (เตียง) (พระมหากษัตริย์)

พระราชบรรจถรณ์

เครื่องลาด, เครื่องปู

พระสุจหนี่

ที่นอน, ที่นั่ง, ฟูก, นวม

พระยี่ภู่

ที่สำหรับนั่ง, เก้าอี้

พระราชอาสน์, พระเก้าอี้

หมอนหนุน

พระเขนย

หมอนอิง

พระขนน, พระเขนยอิง

ม่าน, มุ้ง

พระวิสูตร, พระสูตร

เปล

พระอู่​, พระอังรึง

ผ้านุ่ง (พระมหากษัตริย์)

พระภูษา

ผ้านุ่ง (พระราชวงศ์)

ผ้าทรง

กางเกงใน

พระสนับเพลา

ร่ม

พระกลด

เครื่องประดับเกียรติยศ เช่น ฉัตร, พัดโบก, จามร, บังสูรย์, กลด

พระอภิรุมหรือเครื่องสูง

หน้าต่าง (อาคารพระที่นั่ง) (พระมหากษัตริย์)

พระบัญชร

บานหน้าต่าง

พระแกล

ประตู

พระทวาร

เรือน (พระมหากษัตริย์)

พระมหามนเทียร, พระตำหนัก

เรือน (พระราชวงศ์)

ตำหนัก

บ้าน (พระมหากษัตริย์)

พระบรมมหาราชวัง, พระราชวัง

บ้าน (พระราชวงศ์)

วัง

อาคาร

พระที่นั่ง

ที่พักชั่วคราว

พลับพลา

ผ้าไหม ,ผ้าแพร

พระโกไสยพัสตร์​(ใช้ในวรรณคดี)

ผ้าฝ้าย

พระกัปปาสิกพัสตร์ (ใช้ในวรรณคดี)

ผ้าใยมะเดื่อ

พระอุทุมพรพัสตร์​(ใช้ในวรรณคดี)

ผ้าส่านแดง (ผ้าขนสัตว์สีแดง)

พระรัตกัมพล

ผ้าส่าน (ผ้าขนสัตว์)

พระกัมพล

ผ้าห่ม, สไบ

ทรงสะพัก

ผ้าห่ม

ผ้าคลุมพระองค์

ผ้าห่มนอน

คลุมบรรทม

ผ้าเช็ดตัว

ซับพระองค์

ผ้าเช็ดหน้า

ซับพระพักตร์

ผ้าอาบน้ำ (พระมหากษัตริย์)

พระภูษาชุบสรง

ผ้าอาบน้ำ (พระราชวงศ์)

ผ้าชุบสรง, ผ้าสรง

ผ้าโพก, ผ้าพันหัว

พระเวฐนะ, พระภูษาโพกพระเศียร

ผ้ากันเปื้อน

ผ้ากันเปื้อนส่วนพระองค์

หมวก (พระมหากษัตริย์)

พระมาลา

หมวกที่มีลักษณะเหมือนดอกทับทิมคว่ำ (พระราชวงศ์)

พระตุ้มปี่

ปิ่นประดับเพชร

พระจุฑามณี

กรอบหน้า, มงกุฎ

พระอุณหิส

ตุ้มหู

พระกุณฑล, ตุ้มพระกรรณ

จอนหู, ดอกไม้ทัดหู

พระกรรเจียก

สร้อยอ่อน

พระเกยูร

สายสร้อย

สายพระศอ

กำไล

ทองพระกร

เครื่องประดับคล้ายกำไลสวมต้นแขน

พาหุรัด

สร้อยข้อมือ

วลัย, สร้อยข้อพระหัตถ์

กำไลข้อมือ

ทองพระกร

กำไลข้อเท้า

กำไลข้อพระบาท

แหวน

พระธำมรงค์

สร้อยยาวส่วมสะพายแล่ง

พระสังวาล

เข็มขัด

รัดพระองค์

หัวเข็มขัด

พระบั้นเหน่ง