ทศชาติ (ฉบับความย่อ)

หนังสือ ทศชาติ (ฉบับความย่อ) ของ กรมศิลปากร เล่มนี้ถอดเนื้อหาจากหนังสือที่ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูพินิจสมาจาร (หลวงพ่อโด่ อินฺทโชโต) ณ เมรุวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

หนังสือเล่มนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทดลองถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรจากภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถค้นหาข้อความได้ หรือเข้ารหัสภาษาไทยด้วยรูปแบบที่ไม่มีการใช้งานในปัจจุบันแล้ว การถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรทำให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป