จุดไต้ตำตอ


สุภาษิต

จุดไต้ตำตอ

ความหมาย

การบังเอิญไปพูดหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไปโดนเอาเจ้าของเรื่องหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยผู้พูดหรือผู้ทำนั้นไม่รู้ตัว

ตัวอย่าง

เพื่อนฉันพูดนินทาคน ๆ หนึ่งให้ฉันฟัง จุดไต้ตำตอ หารู้ไม่ว่าคนนั้นคือญาติของฉันเอง

ลูกน้องบ่นเรื่องงานโดยไม่รู้ว่าหัวหน้าเขานั่งอยู่ในห้องทำงานด้วย จุดไต้ตำตอหัวหน้างานได้ยินที่เขาบ่นทั้งหมด