ประเพณีต่าง ๆ

หนังสือ ประเพณีต่าง ๆ ของ นายเกษม บุญศรี เล่มนี้ถอดเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นอภินันทนาการในงานณาปนกิจศพ นายบุญมี ดิษฐบรรจง ณ เมรุ วัดมณีบรรพต จังหวัดตาก วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

หนังสือเล่มนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทดลองถอดเนื้อหาจากภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart การถอดเนื้อหานี้ทำเพื่ออนุรักษ์ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป