_images/title.png

โครงการหนังสือจาก ClassStart

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการนี้เริ่มต้นโดยนักวิชาการอิสระสองคนที่มีความสนใจในการมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาของไทย ด้วยความคิดที่ว่าทุกคนควรเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผู้เขียนจึงตั้งใจที่จะสร้างหนังสือเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาและอ่านได้ฟรี เป้าหมายของโครงการนี้ความสุขของผู้เขียนที่ได้สร้างสรรค์หนังสือเรียนที่มีประโยชน์ และทำให้การเข้าถึงสื่อในการเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

หนังสือแต่ละเล่มคือความพยายามร่วมกันของผู้เขียน ที่จะเขียนหนังสือที่มีความรู้เชิงปฏิบัติที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และเป็นจุดตั้งต้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยากเห็นในเนื้อหามากขึ้น

โครงการนี้เป็นผลงานเล็กๆ น้อยๆ ของผู้เขียนที่มีเพื่อโลกของการศึกษา โดยหวังเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลกนี้บ้างในแบบที่เรียบง่ายของพวกเขาเอง_images/basic-python-programming.png

การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น

ผู้แต่ง

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น" เป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นที่เริ่มเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหนังสือเล่มนี้ปูพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน ผู้เขียนแบ่งแนวคิดการเขียนโปรแกรมออกเป็นบทเรียนที่ย่อยง่าย ตั้งแต่พื้นฐานส่วนประกอบต่างๆ ของภาษา Python ประเภทข้อมูลในภาษานี้ การตัดสินใจด้วยประโยคเงื่อนไข และโฟลว์การควบคุมทำงานซ้ำ ไปจนถึงหัวข้อขั้นสูง เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการจัดการข้อผิดพลาด หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยคำอธิบายที่ชัดเจน ตัวอย่างที่ทดลองใช้ได้จริง และแบบฝึกหัดท้ายบทที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการสำคัญของภาษา Python และตัวอย่างวิธีการนำหลักการไปใช้ในการเขียนโปรแกรม