ชุดอุปกรณ์ตัดไฟบ้านเมื่อเกิดน้ำท่วมโดยลูกลอยไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร งามขจรกุลกิจ, ธัญญรตา องค์พฤกษา, อัครวัตน์ นิศากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ, วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาสภาะโลกร้อนได้ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัญหาใกล้ตัวที่ตอนนี้เราทุกคนก็สามารถประสบพบเจอได้นั้นก็คือ "น้ำท่วม" เนื่องจากน้ำแข็งที่ขั้โลกละลายทำให้ในปี 2565 มีปมาณน้ำฝนมากกว่าปกติจากปก่อนๆ ถึง 3 และสร้างความเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมาย น้ำท่วมเป็นภัยที่สามารถกิดขึ้นได้อย่างรวดร็วและสามรถคืบคลานเข้ามาได้อย่างช้ๆ ในขณะที่เราอาจจะกำลังหลับอยู่ หรืออาจเป็นขณะที่เราออกไปทำธุระนอกบ้าน โดยที่เราไม่รู้ตัว

ทางกลุ่มผู้ศึกษาจึงได้คิดจะหาวิธีสร้างความปลอดภัยและลดความเสียหายของอุปกรณ์ครื่องใช้ไฟฟ้าแลระบบไฟฟ้าในบ้าน โดยการออกแบบชุดอุปกรณ์ตัดไฟบ้านเมื่อตรวจพบการน้ำท่วมนี้ขึ้นมา โดยนำเอาเซ็นเซอร์ตรวจวัระดับน้ำและเซ็นเซอร์ตัดไฟบ้านมาติดตั้งเพื่อต่อการทำงานเข้ากับระบบไฟบ้น เราจะติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้บริเวณเฟสต่างๆของบ้าน เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบปมาณน้ำที่สูงมากเกินกว่าปกติ เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปที่เซ็นเซอร์ตัดไฟที่ติดตั้งอยู่บริเวณฟิวส์ และทำการตัดระบบไฟอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลขณะน้ำท่วม และลดอันตรายจากการถูกไฟช็อต