ชุดตรวจสอบสาร THC ในกัญชาโดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาการเกิดสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร งามขจรกุลกิจ, ธัญญรตา องค์พฤกษา, อัครวัตน์ นิศากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร์ โปณะทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้มีการเปิดเสรีกัญชา เพื่อให้ประชากรสามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ทั้งด้านการรักษาและเชิงพาณิชย์ แต่ก็ยังผู้คนบางส่วนที่เป็นกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากปลดล็อกกัญชาและได้ตั้งประเด็นคำถามต่างๆนานา เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์อยู่หลายชนิด โดยเฉพาะสารที่สำคัญมากคือสาร THC ซึ่งทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย และเนื่องจากพึ่งเปิดเสรีเมื่อไม่นานมานี้ ตอนนี้จึงยังไม่มีมาตรการการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุมนัก

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ได้มีการรายงานจากสำนักแพทย์ว่ามีการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากผู้ป่ายที่มีสาเหตุมาจากการได้รับสาร THC เกินขนาด ซึ่งผู้ป่วยบางคนก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ และได้มีการรายงานว่าหนึ่งในนั้นได้มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วย เนื่องจากททางการแพทย์ยังไม่มีการเตรียมพร้อมในการรักษาที่ดีมากนั้น และยังมีคนอีกมายๆคนที่ยังไม่เข้าใจและยังตระหนักไม่ถึงโทษอันร้ายแรงของการรับสาร THC เข้าสู่ร่างกาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดให้มีการอบรมศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายของกัญชาให้แก่คนทั่วไป โดยเฉพาะคุณครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังทราบเรื่องที่ว่ามีการผสมกัญชาลงไปในอาหารที่ขายอยู่บริเวณโรงเรียนอีกด้วย นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีโอกาสรับสารกัญชาเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะสื่อให้เห็นแต่ผลดีของสารกัญชา จนอาจทำให้บางคนลืมไปถึงผลเสียอย่างรุนแรงของกัญชาเช่นกัน หากได้รับสารกัญชาที่เกินขนาดอาจทำให้นำไปสู่การเสพติดอย่าอื่นได้ และผลต่อต่อระบบประสาท สุขภาพจิต และภาวะทางอารมณ์ของผู้เสพและผู้ใกล้ชิดผู้เสพ

ทางกลุ่มผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดตรวจสาร THC ที่อยู่ในกัญชา โดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาการเกิดสี เพื่อที่ในอนาคตจะนำไปพัฒนาต่อให้เป็นชุดตรวจที่สามารถตรวจสาร THC อาหารได้