การพัฒนาแผ่นฟิล์มปิดสิวที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวและ ช่วยลดการอักเสบ จากสารสกัดจากขมิ้น และเมล็ดลําไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช เพียรจำ, เอเชีย เอสโปสิโต, ณิชมน เจนภพกิจโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นโรคทางผิวหนังที่สามารถเกิดขึ้นทุกช่วงวัย ซึ่งจะพบได้มากในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ โดยปัญหาสิวนั้นส่งผลกระทบหลักในเรื่องความมั่นใจให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยจะส่งผลกระทบต่อมาทั้งในเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิต จิตใจ และสังคม โดยหนึ่งในสิวที่เป็นปัญหาคือสิวอักเสบ ที่จะมีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงหรือบางครั้งก็จะมีหนองที่บริเวณหัวสิวซึ่งสามารถเห็นได้ชัด โดยสามารถแก้ไขปัญหาสิวได้หลาก หลายหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรักษาได้ด้วยการ ทายาหรือรับประทานยารักษาสิวและการใช้ยารักษาสิวบางตัวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง อย่างอาการผิวแสบร้อน ผิวแห้งลอก คันหรือระคายเคือง แต่เมื่อสิวหายก็ยังมีปัญหาเรื่องรอยแดงรอดำที่มาจากสิว ซึ่งก็รักษายากไม่ต่างจากสิว ทีมวิจัยจึงเกิดความจึงได้ทำการสืบค้นข้อมูลจึงพบว่าในเมล็ดลำไยมีสารโพลีฟีนอล ที่สามารถช่วยลดการอักเสบได้ และในขมิ้นชันยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเบคที่เรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาฟิล์มปิดสิวที่มีส่วนประกอบของเมล็ดลำไยและขมิ้น