การเปรียบเทียบปริมาณไขมันทรานส์ในขนมปังที่ทำจากน้ำมันอะโวคาโด น้ำมันแก่นตะวัน และน้ำมันถั่วดาวอิน คา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา ไม้รอด, ภาณุชาญ ช่วยประสาทวัฒนา, ไดอาน่า เจริญศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ จันทิวาสน์, นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนมากมายก็เริ่มหันมาสนใจการทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะอยากลดน้ำหนักหรืออยากดูแลสุขภาพและมีเหตุผลอีกมากมาย ผู้คนที่มีเวลาในการประกอบอาหารเองก็เริ่มหันมาสนใจใช้น้ำมันชนิดใหม่ๆในการประกอบอาหาร เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันรำข้าว ฯลฯ เนื่องจากมีประโยชน์มากกว่าน้ำมันปกติที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด แต่ผู้คนส่วนมากนั้นต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความเร่งรีบ ทำให้หลายคนไม่ได้ทานข้าวเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญมาก

ขนมปังก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ผู้คนเหล่านี้นิยมทาน เนื่องจากมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและมีราคาถูก ทั้งยังเป็นอาหารหลักของผู้คนมากมายหลายล้านคนทั่วโลก ขนมปังเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยแป้ง น้ำ ยีสต์ น้ำตาล และเกลือ

เนื่องจากคนที่เริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ชนิดน้ำมันในการปรุงอาหารเป็นชนิดที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น คนที่ชอบของหวานก็เริ่มหันมาสนใจขนมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ขนมปังโฮลวีท คุกกี้ธัญพืช เค้กไร้แป้ง และมีผลิตภัณฑ์มากมายที่เปลี่ยนจากการใช้เนยมาใช้น้ำมันพืชต่างๆ และน้ำมันที่ผู้คนเหล่านี้นิยมมากก็คือ น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันแก่นตะวัน และน้ำมันถั่วดาวอินคา

ผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไขมันทรานส์ในขนมปังที่ทำจากน้ำมันอะโวคาโด น้ำมันแก่นตะวัน และน้ำมันถั่วดาวอินคา เพื่อศึกษาว่าขนมปังที่ทำจากน้ำมันชนิดใดมีไขมันทรานส์น้อยที่สุด และจะกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกของคนรักสุขภาพ