การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อคริสมา ทวีลาภ, วชิรวิทย์ ขาวเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันพืช โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ กระเจี๊ยบ ขิง พริก ขมิ้นและกระเพรา สกัดสารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยเอทานอล ศึกษาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ ( DPPH radical scavenging ability ) และศึกษาค่าเพอร์ออกไซด์( Peroxide value )