แผ่นรักษาแผลจากสารสกัดใบกะเม็งที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้และPVAสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชกร เที่ยงบุญกุล, วิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ, ชิตชไม โอวาทฬารพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่ากะเม็งเป็นวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก และทั้งยังมีสรรพคุณในการรักษาแผล รวมถึงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ผู้จัดทำเล็งเห็นว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการผลิตสารอนุมูลอิสระเรื่อยๆทำให้เมื่อมีแผลจะทำให้เกิดการลุกลาม ผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำ แผ่นรักษาแผลจากสารสกัดใบกะเม็งที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้และPVA (polyvinyl alcohol) เพื่อช่วยรักษาแผลที่ลุกลามของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และยังลดปัญหาขยะเนื่องจากPVAสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ โดยจะศึกษาการหาปริมาณของสารฟีนอลิก ศึกษาหาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ศึกษาฤทธิ์การแข็งตัวของเลือด ศึกษาการผลิตแผ่นรักษาแผล และศึกษาการทดสอบการดูดซึมน้ำ